Minimalna głębokość bieżnika opony ciężarowej

Nie wszyscy kierowcy zdają sobie sprawę, że głębokość bieżnika opony ciężarowej ma bardzo duże znaczenie, decyduje ona bowiem o dopuszczeniu danego pojazdu do ruchu. Należy mieć świadomość, że w Europie ciężarówki są bardzo często poddawane kontroli, w trakcie której sprawdzane są nie tylko i wyłącznie godziny przepracowane przez danego kierowcę, ale również stan opon.

W zdecydowanej większości państw Europy, minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm. Trzeba mieć na uwadze, że osoby poruszające się pojazdem, który nie spełnia tych wymogów, narażone są na mandat, albo niedopuszczenie ciężarówki do dalszego ruchu. Warto pamiętać, że do takiej sytuacji może dojść także w przypadku, gdy głębokość bieżnika będzie zmierzona w nieodpowiedni sposób.

Konieczne jest, by pomiar bieżnika danego pojazdu ciężarowego był jednoznaczny. Bieżnik przede wszystkim powinno się mierzyć w głównych rowkach opony, które są wskazane przez producenta. Nie wszyscy menedżerowie flot, a także kierowcy mają świadomość, o które rowki chodzi, konsekwencją tego są niewłaściwe pomiary. Zdecydowana większość znanych producentów opon pojazdów ciężarowych ma wskaźniki zużycia bieżnika, bardzo pomagają one w zmierzeniu pozostającej głębokości bieżnika. Będą to małe wypukłości o wysokości 1,6 mm, które są umiejscowione w głównych rowkach bieżnika. Z kolei małe strzałki znajdujące się n ścianie bocznej będą wskazywały położenie wskaźnika. Warto pamiętać, że w momencie, gdy występ wskaźnika zrówna się z powierzchnią danej opony, pozostająca grubość bieżnika będzie wynosiła 1,6 mm. Oznacza to, że oponę trzeba wymienić.

Opony ciężarowe (więcej informacji na https://www.continental-opony.pl/transport) najbardziej popularnych producentów posiadają przeważnie tylko trzy wąskie rowki. Właśnie w nich powinno się dokonać zmierzenia głębokości bieżnika. Należy również wiedzieć, że dwa szerokie rowki wewnętrzne, nie będą posiadały bieżnika pełnej wysokości. Oznacza to, że nie będą w żaden sposób nadawały się jako punkty pomiarowe. Właśnie specjalne metody produkcyjne sprawiają, że część profilu bieżnika będzie pojawiała się w momencie zużywania się opony.

Opony ciężarowe najbardziej znanych producentów w początkowym etapie eksploatacji będą miały oryginalny profil z trzema wąskimi rowkami głównymi. Konstrukcja pozwala nie tylko na optymalną sprawność, ale również niski opór toczenia. Dopiero, gdy zużyte zostanie 5 procent bieżnika, pojawi się ukryty bieżnik zawierający pięć odrębnych rowków. Z kolei, gdy zużyte zostanie pozostałe 75 procent, zostaną jeszcze cztery żebra, które będą wstanie zapewnić przyczepność nawet na mokrej nawierzchni.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *